• Art. 17. - Zatrudnienie ...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 17. wspier. rodziny


Zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny

1.
Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zlecenie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego zleciła organizację pracy z rodziną.
2.
Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
3.
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
4.
Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
Art. 17. Zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...