• Art. 17. - Zatrudnienie ...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 17. wspier. rodziny


Zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny

1.
Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zlecenie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego zleciła organizację pracy z rodziną.
2.
Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
3.
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
4.
Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
5.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, na wezwanie sądu, o którym mowa w art. 76a wyznaczenie asystenta rodziny § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, przekazuje niezwłocznie listę asystentów rodziny wraz z danymi kontaktowymi.
Art. 17. Zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...