• Art. 188. - Nagrody mini...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 188. wspier. rodziny


Nagrody ministra za rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Minister właściwy do spraw rodziny może przyznawać nagrody pieniężne z budżetu państwa, z części będącej w jego dyspozycji, za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Art. 188. Nagrody ministra za rozwiązania w zakresie wspi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...