• Art. 192. - Finansowanie...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 192. wspier. rodziny


Finansowanie wydatków na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 finansowanie kosztów systemu pieczy zastępczej ust. 1, zalicza się:
1)
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
2)
dodatek, o którym mowa w art. 81 dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego;
3)
dofinansowanie do wypoczynku dziecka;
4)
świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka;
5)
świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki;
5a)
środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;
6)
środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie;
7)
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
8)
świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
9)
wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka;
10)
świadczenia dla rodziny pomocowej.
Art. 192. Finansowanie wydatków na dziecko umieszczone w ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...