• Art. 197. - Dotacje celo...
  02.02.2023
Obserwuj akt

Art. 197. wspier. rodziny


Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

1.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
2.
(uchylony)
2a.
Koszty obsługi, opracowania i realizacji przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę programów, o których mowa w art. 187 zadania ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 5, wynoszą do 1% przyznanych dotacji.
3.
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z programów, o których mowa w art. 187ust . 1 pkt 5, udzielane są na podstawie umowy, która określa w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2)
wysokość udzielonej dotacji;
3)
termin wykorzystania dotacji;
4)
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5)
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
6)
tryb kontroli wykonania zadania.
Art. 197. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytori... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...