• Art. 199. - Decyzja o wy...
  06.06.2023
Obserwuj akt

Art. 199. wspier. rodziny


Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej

1.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 198 czyny zagrożone karą pieniężną, wymierza, w drodze decyzji, wojewoda.
2.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rodziny.
3.
Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie.
4.
Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5.
Kara pieniężna jest wpłacana na rachunek bieżący dochodów wojewody.
Art. 199. Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...