• Art. 224. - Zmiana ustaw...
  02.10.2023

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1426 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Obserwuj akt

Art. 224. wspier. rodziny


Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. poz. 530, poz. 1228 i poz. 1427 oraz z 2011 r. poz. 715) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 224. Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...