• Art. 24. - Formy prowadz...
  01.03.2024
Obserwuj akt

Art. 24. wspier. rodziny


Formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego

1.
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:
1)
opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
2)
specjalistycznej;
3)
pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
2.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1)
opiekę i wychowanie;
2)
pomoc w nauce;
3)
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
3.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
1)
organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2)
realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
4.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
5.
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach, o których mowa w ust. 1.
Art. 24. Formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...