• Art. 46. - Rejestr osób ...
  28.11.2022
Obserwuj akt

Art. 46. wspier. rodziny


Rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia lub pełniących pieczę zastępczą

1.
Starosta prowadzi rejestr danych o osobach:
1)
zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2)
pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2.
Rejestr danych, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
obywatelstwo;
4)
adres miejsca zamieszkania;
5)
stan cywilny;
6)
wykształcenie;
7)
zawód;
8)
miejsce pracy;
9)
źródła dochodu;
10)
dane o warunkach mieszkaniowych;
11)
dane niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których mowa w art. 42 warunki powierzenia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ust. 1 pkt 5;
12)
zakres ukończonych szkoleń;
13)
liczbę umieszczonych dzieci i osób, o których mowa w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 2 – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
14)
informację o pełnieniu przez rodzinę zastępczą zawodową funkcji pogotowia rodzinnego lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do poinformowania starosty o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 2, oraz do przedstawiania co 2 lata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa.
4.
Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 2, starosta przekazuje do właściwego sądu.
5.
Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do prowadzenia rejestru danych, o którym mowa w ust. 1.
Art. 46. Rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia lub ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...