• Art. 23. - Odesłanie do ...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 23. rozw.usług telekomun


Odesłanie do przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Do decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Art. 23. Odesłanie do przepisów ustawy – Prawo telekomuni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...