• Art. 25c. - Wyłączenie o...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 25c. rozw.usług telekomun


Wyłączenie obowiązku udzielenia informacji lub umożliwienia dokonania inspekcji elementów infrastruktury technicznej

1.
Obowiązek udzielenia informacji, o którym mowa w art. 18 umowa o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej ust. 2 i art. 25a udostępnianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu informacji o infrastrukturze technicznej ust. 1, oraz obowiązek umożliwienia dokonania inspekcji, o którym mowa w art. 25b obowiązek umożliwienia dokonania inspekcji elementów infrastruktury technicznej ust. 1, nie dotyczą infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury krytycznej, której wykorzystanie do celów szybkich sieci telekomunikacyjnych jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo i porządek publiczny. Informacje te nie są przekazywane do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią infrastrukturę krytyczną.
Art. 25c. Wyłączenie obowiązku udzielenia informacji lub ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...