• Art. 29e. - Rozporządzen...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 29e. rozw.usług telekomun


Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji Prezesowi UKE

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6,
2)
elektroniczny format przekazywania informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6,
3)
wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE przez podmioty, o których mowa w art. 29c przekazywanie przez operatora sieci informacji w celu ich udostepnienia przez punkt informacyjny ust. 1 i art. 29d informacje przekazywane Prezesowi UKE przez Głównego Geodetę Kraju ust. 4 i 6, informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania
– kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6, a także mając na uwadze konieczność usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych Prezesowi UKE.
Art. 29e. Rozporządzenie w sprawie przekazywania informac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...