• Art. 29l. - Forma prowad...
  16.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29l. rozw.usług telekomun


Forma prowadzenia i dostęp do SIDUSIS

1.
SIDUSIS jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, który zapewnia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oraz art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.
2.
SIDUSIS zapewnia publiczny, nieodpłatny dostęp do informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oraz art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, z wyjątkiem art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 6.
3.
SIDUSIS zapewnia:
1)
bezpośrednie wprowadzanie informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 5, a także ich aktualizowanie za pomocą formularzy elektronicznych przez stronę internetową SIDUSIS;
2)
identyfikację osoby lub podmiotu wprowadzającego lub aktualizującego informacje, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, lub przekazującego oświadczenie, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 5;
3)
przetwarzanie informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, oraz wynikających z czynności, o których mowa w ust. 4, w tym wykonywanie analiz oraz agregację tych informacji.
4.
SIDUSIS umożliwia za pomocą formularzy elektronicznych:
1)
oznaczanie budynków jako pustostanów,
2)
zgłoszenie zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu,
3)
weryfikację i potwierdzenie zgodności informacji zgromadzonych w SIDUSIS ze stanem faktycznym w zakresie informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 1
– oraz przekazanie danych kontaktowych osoby dokonującej tej czynności.
5.
W przypadku gdy zgłoszone zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dotyczy nieruchomości, na której możliwe jest świadczenie detalicznej usługi transmisji danych zapewniającej stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, SIDUSIS umożliwia wysłanie automatycznego powiadomienia, zawierającego dane kontaktowe zgłaszającego, o takim zapotrzebowaniu do podmiotu, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 pkt 1.
6.
Zgłaszający, występujący w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, składa oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że przekazane informacje są zgodne z prawdą.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
7.
Lokalizowanie przestrzenne, wprowadzanie oraz aktualizacja informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), następuje w oparciu o informacje pochodzące z baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Art. 29l. Forma prowadzenia i dostęp do SIDUSIS - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...