• Art. 29m. - Obowiązek za...
  25.05.2024
Obserwuj akt

Art. 29m. rozw.usług telekomun


Obowiązek zapewnienia funkcjonowania SIDUSIS

1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie SIDUSIS, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do SIDUSIS;
2)
zapewnia integralność danych w SIDUSIS;
3)
zapewnia dostępność SIDUSIS dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom SIDUSIS;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w SIDUSIS.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w SIDUSIS.
3.
Korzystanie z SIDUSIS w celu wprowadzania informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, oraz oświadczeń, o których mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 5, wymaga utworzenia w tym systemie konta stanowiącego wydzieloną część tego systemu, zawierającą zbiór danych identyfikujących użytkownika z przyporządkowanymi zasobami tego systemu.
4.
W SIDUSIS gromadzone są następujące informacje identyfikujące użytkownika posiadającego konto:
1)
nazwa podmiotu w imieniu którego użytkownik dokonuje czynności lub przekazuje informacje;
2)
imię i nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
adres poczty elektronicznej;
5)
numer telefonu.
5.
Uwierzytelnienie osoby występującej w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w art. 29l forma prowadzenia i dostęp do SIDUSIS ust. 4, oraz podmiotu przekazującego informacje, o których mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1, 4 i 5, następuje w sposób, o którym mowa w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 29m. Obowiązek zapewnienia funkcjonowania SIDUSIS - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...