• Art. 29p. - Koordynator ...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 29p. rozw.usług telekomun


Koordynator Szerokopasmowy

1.
W gminie lub w powiecie może zostać wyznaczony Koordynator Szerokopasmowy.
2.
Koordynator Szerokopasmowy reprezentuje gminę lub powiat w kwestiach związanych z telekomunikacją oraz z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy lub powiatu, w szczególności:
1)
zapewnia mieszkańcom gminy lub powiatu możliwość dokonania czynności, o których mowa w art. 29l forma prowadzenia i dostęp do SIDUSIS ust. 4;
2)
stanowi punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy lub powiatu sieci szerokopasmowe lub planujących budowę takich sieci;
3)
podejmuje działania wspierające, informacyjne oraz promocyjne na rzecz prowadzonych bądź planowanych inwestycji telekomunikacyjnych na terenie gminy lub powiatu;
4)
prowadzi działania związane z telekomunikacją na terenie gminy lub powiatu, w tym także działania koordynacyjne, informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z działalnością, o której mowa w art. 3 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1, lub z działaniami, o których mowa w art. 15 wyposażanie w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy albo finansowanie usług telekomunikacyjnych ust. 1, o ile dana gmina lub powiat prowadzą taką działalność lub takie działania.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udzielić gminie lub powiatowi wsparcia z Funduszu na dofinansowanie lub finansowanie funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego w gminie lub w powiecie, w tym na realizację zadań, o których mowa w ust. 2.
Art. 29p. Koordynator Szerokopasmowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...