• Art. 35a. - Obowiązek pr...
  20.06.2024
Obserwuj akt

Art. 35a. rozw.usług telekomun


Obowiązek przedstawienia informacji na wezwanie Prezesa UKE

1.
Prezes UKE może wezwać:
1)
nadleśniczego Lasów Państwowych,
2)
podmiot, który zarządza terenem zamkniętym,
3)
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej,
4)
Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054, 1688 i 1693)
– do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 1 i 3, lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 umożliwienie operatorowi korzystania z nieruchomości ust. 1.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przedstawienia informacji Prezesowi UKE w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.
Po przedstawieniu informacji, o której mowa w ust. 1, lub upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Prezes UKE, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej konkurencji oraz zapewnienia telekomunikacji, może, w drodze decyzji, określić warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 1 i 3, lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 umożliwienie operatorowi korzystania z nieruchomości ust. 1, w tym wysokość opłat za umieszczanie na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 umożliwienie operatorowi korzystania z nieruchomości ust. 1.
4.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, wobec których została wydana decyzja w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 1 i 3, lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 umożliwienie operatorowi korzystania z nieruchomości ust. 1, są obowiązane do zawierania, w zakresie swojej właściwości, umów o tym dostępie na warunkach nie gorszych niż określone w tej decyzji.
5.
Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości decyzję, o której mowa w ust. 3, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
6.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamieszczają na swoich stronach internetowych aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 1 i 3, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 umożliwienie operatorowi korzystania z nieruchomości ust. 1, uwzględniające warunki określone decyzją, o której mowa w ust. 3.
7.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazują Prezesowi UKE informacje o adresach swoich stron internetowych w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na nich warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 1 i 3, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 umożliwienie operatorowi korzystania z nieruchomości ust. 1. Informacja jest udostępniana przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.
Art. 35a. Obowiązek przedstawienia informacji na wezwanie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...