• Art. 36g. - Wyłączenie o...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 36g. rozw.usług telekomun


Wyłączenie obowiązku uwzględnienia wniosku o koordynację robót budowlanych

1.
Obowiązek uwzględnienia wniosku o koordynację robót budowlanych, o którym mowa w art. 36a koordynacja robót budowlanych ust. 3, lub obowiązek udostępnienia informacji, o którym mowa w art. 36e udostępnianie informacji przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegającego się o koordynację robót budowlanych ust. 1, może nie dotyczyć:
1)
infrastruktury technicznej, której wykorzystanie do celów szybkich sieci telekomunikacyjnych jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny;
2)
robót budowlanych o nieznacznej wartości.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaj infrastruktury technicznej lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości funkcjonowania infrastruktury technicznej, a także rozmiarem, czasem trwania i wartością robót budowlanych.
Art. 36g. Wyłączenie obowiązku uwzględnienia wniosku o ko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...