• Art. 36h. - Właściwość o...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 36h. rozw.usług telekomun


Właściwość organów w sprawach odwołań od decyzji

1.
Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 36c decyzja w sprawie koordynacji robót budowlanych ust. 1 i art. 36f rozstrzyganie sporów ust. 1, jest wojewoda.
2.
Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 36c decyzja w sprawie koordynacji robót budowlanych ust. 4 i art. 36f rozstrzyganie sporów ust. 2, jest Prezes UKE. Odwołania w tych sprawach Prezes UKE rozstrzyga po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych w uzgodnieniu z Prezesem URE.
Art. 36h. Właściwość organów w sprawach odwołań od decyzji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...