• Art. 41. - Umowa ustanaw...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 41. rozw.usług telekomun


Umowa ustanawiająca odrębną własność włókna światłowodowego

1.
Umowa ustanawiająca odrębną własność włókna światłowodowego określa w szczególności:
1)
rodzaj i przebieg sieci telekomunikacyjnej obejmującej kabel światłowodowy, co do którego włókna zostaje ustanowiona odrębna własność;
2)
rodzaj kabla światłowodowego, lokalizację jego zakończeń oraz liczbę włókien światłowodowych w tym kablu;
3)
włókno światłowodowe, którego odrębna własność zostaje ustanowiona;
4)
wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych włókien światłowodowych w części wspólnej kabla światłowodowego;
5)
sposób podejmowania decyzji przez współwłaścicieli części wspólnej kabla światłowodowego w zakresie czynności dotyczących tego kabla jako całości, z zastrzeżeniem art. 42 decyzje współwłaścicieli części wspólnej kabla światłowodowego o czynnościach dotyczących tego kabla jako całości,
6)
sposób partycypacji współwłaścicieli części wspólnej kabla światłowodowego w kosztach utrzymania, konserwacji, naprawy lub wymiany kabla, z zastrzeżeniem art. 43 współfinansowanie kosztów utrzymania, eksploatacji, konserwacji, naprawy lub wymiany kabla światłowodowego jako całości,
2.
Przepisy o ustanowieniu odrębnej własności włókna światłowodowego w drodze umowy stosuje się odpowiednio do ustanowienia odrębnej własności włókna w drodze jednostronnej czynności prawnej właściciela kabla oraz orzeczenia sądu znoszącego współwłasność kabla.
Art. 41. Umowa ustanawiająca odrębną własność włókna świa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...