• Art. 55. - Odesłanie do ...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 55. rozw.usług telekomun


Odesłanie do przepisów ustawy – Prawo wodne

Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie regionalnych sieci szerokopasmowych, oddaje się inwestorowi w użytkowanie na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji, za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 261 oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Umowę użytkowania zawiera się w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 54 elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej ust. 9.
Art. 55. Odesłanie do przepisów ustawy – Prawo wodne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...