• Art. 77. - Przepis przej...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 77. rozw.usług telekomun


Przepis przejściowy

1.
W przypadku umów zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących działalności, o której mowa w art. 3 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 i art. 16 uprawnienia podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej ust. 1, do zmiany polegającej na przedłużeniu na kolejne okresy lub przekształceniu w umowy na czas nieokreślony stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
2.
Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej są obowiązane dostosować do przepisów niniejszej ustawy zawarte na czas nieokreślony, przed dniem wejścia w życie ustawy, umowy dotyczące działalności, o której mowa w art. 3 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 i art. 16 uprawnienia podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej ust. 1, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE, że działalność, o której mowa w art. 3 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 i art. 16 uprawnienia podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej ust. 1, narusza wymagania określone w art. 3 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 2, Prezes UKE może, w drodze decyzji:
1)
nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
2)
wskazać środki, jakie należy zastosować w celu usunięcia nieprawidłowości,
3)
określić dopuszczalny zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub
4)
określić termin usunięcia nieprawidłowości lub dostosowania działalności do zakresu i warunków, o których mowa w pkt 3
- mając na uwadze interes użytkowników końcowych, uzasadniony interes wspólnoty samorządowej oraz wymagania określone w art. 3 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 2, a także to, że środki, jakie należy zastosować w celu usunięcia nieprawidłowości, oraz dopuszczalny zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym nie mogą uniemożliwiać wykonywania dotychczasowej działalności.
4.
Przepisy art. 9 ewidencja działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb telekomunikacyjnych i 10 stosuje się także do działalności rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 77. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...