• Art. 81. - Przepis przej...
  17.07.2024
Obserwuj akt

Art. 81. rozw.usług telekomun


Przepis przejściowy

1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 62 zmiana ustawy o drogach publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 62 zmiana ustawy o drogach publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 przepisy techniczno-budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane pozostają w mocy do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, określi szczegółowe warunki techniczne wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 6, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 81. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...