• Art. 87. - Wejście ustaw...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 87. rozw.usług telekomun


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.06.2010 r. - Dz.U. z 2010 r. poz. 675]
Art. 87. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...