• Art. 11k. - Przyznanie i...
  27.03.2023

Art. 11k. termomoderniz.


Przyznanie i wypłata premii MZG oraz grantu MZG

1.
BGK przyznaje inwestorowi premię MZG po potwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 11g premia MZG.
2.
BGK przyznaje inwestorowi grant MZG po potwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 11h grant MZG.
3.
BGK wypłaca inwestorowi premię MZG po otrzymaniu oświadczenia inwestora o terminie:
1)
rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie dłuższym niż 210 dni licząc od dnia przyznania przez BGK premii MZG;
2)
zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie dłuższym niż 2 lata licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
4.
Inwestor, któremu wypłacono premię MZG, po zrealizowaniu przedsięwzięcia przedkłada do BGK:
1)
oświadczenie o wysokości poniesionych przez niego wydatków na realizację przedsięwzięcia, które zostały ustalone na podstawie faktur w rozumieniu art. 2 nabycie własności rzeczy znajdującej się za granicą a podleganie podatkowi pkt 31 lub 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) wskazujących jako nabywcę lub usługobiorcę inwestora, o którym mowa w art. 11g premia MZG ust. 1;
2)
dokumenty potwierdzające zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym i w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
5.
Inwestor zwraca wypłaconą premię MZG w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, bez odsetek.
6.
BGK wypłaca inwestorowi grant MZG w przypadku spełniania warunków, o których mowa w ust. 4.
Art. 11k. Przyznanie i wypłata premii MZG oraz grantu MZG - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...