• Art. 11n. - Wniosek o pr...
  25.03.2023

Art. 11n. termomoderniz.


Wniosek o przyznanie grantu OZE

1.
Wniosek o przyznanie grantu OZE inwestor składa do BGK do dnia 30 czerwca 2026 r.
2.
Wniosek o przyznanie grantu OZE zawiera:
1)
dane identyfikacyjne budynku i inwestora;
2)
liczbę lokali mieszkalnych w budynku;
3)
informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym:
a) zakres prac i szacowane koszty jego wykonania,
b) moc elektryczną i cieplną instalacji odnawialnego źródła energii,
c) przewidywaną roczną ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła,
d) dane niezbędne do obliczenia przewidywanej rocznej ilości dwutlenku węgla, który nie zostanie wyemitowany w wyniku realizacji przedsięwzięcia,
e) termin zakończenia inwestycji.
3.
Do wniosku o przyznanie grantu OZE dołącza się:
1)
dokumentację projektową instalacji;
2)
oświadczenie inwestora, że grant OZE nie jest przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;
3)
inne dokumenty poświadczające, że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;
4)
w przypadku grantu OZE udzielanego jako pomoc de minimis:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 wymogi formalne wniosku o pomoc de minimis ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743
oraz z 2022 r. poz. 807).
Art. 11n. Wniosek o przyznanie grantu OZE - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...