• Art. 25. termomod. - Prze...
  27.03.2023

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Stan prawny aktualny na dzień: 27.03.2023

Dz.U.2022.0.438 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Art. 25. termomoderniz.


Przeznaczenie środków Funduszu

1.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
wypłatę przyznanych premii i premii MZG;
1a)
wypłatę kwot określonych w porozumieniach, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
1b)
pokrycie kosztów, o których mowa w art. 21 wynagrodzenie BGK z tytułu przyznania premii lub grantów ust. 1a;
2)
pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych oraz pozostałej wymaganej dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia spełniania warunków przyznania premii, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE;
2a)
pokrycie kosztów wykonywania przez Narodowy Fundusz zadań dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych, określonych w rozdziałach 4a i 5;
3)
pokrycie kosztów obsługi Funduszu;
4)
pokrycie kosztów promocji Funduszu.
2.
Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
1)
lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 24 składowe Funduszu ust. 2;
2)
inwestowane w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa, o których mowa w art. 24 składowe Funduszu ust. 1 pkt 3.
Art. 25. Przeznaczenie środków Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...