• Art. 17. - Skład Rady Pr...
  23.05.2024
Obserwuj akt

Art. 17. współpr. rozwojowa


Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

1.
Rada składa się z 25 członków.
2.
W skład Rady wchodzi:
1)
Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;
2b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
3a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu;
3b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
4)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
5)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;
6)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
7)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
8)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
9)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
10)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
11)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa;
12)
3 posłów;
13)
senator;
14)
4 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
15)
przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157);
16)
przedstawiciel środowiska naukowego.
3.
Członków Rady, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na wniosek właściwego podmiotu;
2)
pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu;
3)
pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu;
4)
pkt 14 i 16 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
4.
Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Art. 17. Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...