• Ustawa o współpracy rozwo...
  14.06.2024

Ustawa o współpracy rozwojowej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2021.0.1425 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej

Obserwuj akt

Rozdział 2. Formy współpracy rozwojowej

Współpraca rozwojowa może być realizowana w szczególności w formie:
1)
finansowania zadań powierzonych podmiotom uczestniczącym w realizowaniu współpracy rozwojowej;
2)
przekazywania środków finansowych do budżetu państwa rozwijającego się;
3)
udzielania kredytów i pożyczek;
4)
redukcji oraz konwersji zadłużenia państwa rozwijającego się;
5)
współfinansowania lub udzielania wsparcia technicznego przy wdrażaniu działań finansowych w szczególności z budżetów innych państw, Unii Europejskiej lub innych organizacji międzynarodowych;
6)
wpłaty do międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i funduszy;
7)
organizowania szkoleń i doradztwa dla podmiotów uczestniczących w realizowaniu współpracy rozwojowej;
8)
opracowywania, wydawania i rozpowszechniania publikacji;
9)
organizowania działań informacyjnych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...