• Art. 2. przec. alko. - Od...
  28.09.2023

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Stan prawny aktualny na dzień: 28.09.2023

Dz.U.2023.0.165 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 2. przec. alko.


Odpowiednie kształtowanie polityki społecznej

1.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
1)
tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;
2)
działalność wychowawczą i informacyjną;
3)
ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju;
4)
ograniczanie dostępności alkoholu;
5)
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
6)
zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;
7)
przeciwdziałanie przemocy domowej;
8)
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, o którym mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), zwanym dalej „Narodowym Programem Zdrowia”.
Art. 2. Odpowiednie kształtowanie polityki społecznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 19 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...