• Art. 33a. - Przymusowe d...
  23.09.2023

Art. 33a. przec. alko.


Przymusowe doprowadzenie przez Policję

1.
Policja dokonuje przymusowego doprowadzenia, o którym mowa w art. 30 przesłanki przymusowego doprowadzenia przez organ Policji ust. 1 i art. 32 wezwanie do dobrowolnego stawienia się w zakładzie lecznictwa odwykowego ust. 3, na podstawie zarządzenia sądu i zgodnie z jego postanowieniami.
2.
Osobie doprowadzanej odbiera się przedmioty, których użycie mogłoby spowodować samouszkodzenie albo zagrozić życiu lub zdrowiu innej osoby.
3.
Osoba doprowadzana jest obowiązana stosować się do poleceń funkcjonariusza Policji niezbędnych do dokonania doprowadzenia.
4.
Wobec osoby doprowadzanej, która stawia opór lub jest agresywna, może być zastosowany przymus bezpośredni w formie przytrzymania lub unieruchomienia, do którego stosuje się przepisy art. 42 przymus bezpośredni wobec osób przyjętych do izby wytrzeźwień w zakresie właściwym dla jednostki Policji.
5.
Fakt doprowadzenia potwierdza podmiot wskazany w zarządzeniu sądu.
6.
Osoba doprowadzana, będąca w stanie nietrzeźwości, może być umieszczona na czas do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień, w placówce, o której mowa w art. 39 izby wytrzeźwień ust. 3, albo w jednostce Policji. Po wytrzeźwieniu osoby doprowadzanej Policja wykonuje zarządzenie sądu.
7.
W razie braku możliwości wykonania zarządzenia sądu organ Policji zawiadamia o tym właściwy sąd.
Art. 33a. Przymusowe doprowadzenie przez Policję - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...