• Art. 18d. - Przekazanie ...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 18d. wym. inf. z org.ścig


Przekazanie danych osobowych w razie braku decyzji KE i braku zabezpieczeń ochrony danych

1.
W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, oraz braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych ust. 1 i 2, dane osobowe lub określona ich kategoria mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest niezbędne:
1)
w celu ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby;
2)
w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią;
3)
dla zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku naruszenia bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego;
4)
w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
5)
w indywidualnym przypadku dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z celami określonymi w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1.
2.
Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, stwierdziły, że podstawowe prawa i wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
3.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 4, fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1)
datę i godzinę przekazania;
2)
informacje o właściwym organie odbierającym;
3)
uzasadnienie przekazania;
4)
wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
Art. 18d. Przekazanie danych osobowych w razie braku decy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...