• Art. 25a. - Rejestr real...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 25a. wym. inf. z org.ścig


Rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje

1.
Punkt kontaktowy prowadzi rejestr realizowanych za jego pośrednictwem wniosków o informacje:
1)
składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2,
2)
z Systemu Informacji Finansowej składanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
– zwanych dalej „wnioskami o informacje”.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
datę złożenia wniosku o informacje;
2)
nazwę i dane kontaktowe podmiotu składającego wniosek o informacje;
3)
imię i nazwisko osoby składającej wniosek o informacje;
4)
imię i nazwisko osoby będącej odbiorcą informacji, jeżeli punkt kontaktowy ma te dane;
5)
oznaczenie postępowania, w związku z którym złożono wniosek o informacje;
6)
przedmiot wniosku o informacje;
7)
wskazanie daty oraz sposobu rozpatrzenia wniosku o informacje.
3.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich zarejestrowania i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
4.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na uzasadniony wniosek, w związku z weryfikacją zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
Art. 25a. Rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu k... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...