• Art. 10. wyr. bud. - Indy...
  28.05.2024

Ustawa o wyrobach budowlanych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2021.0.1213 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Art. 10. wyr. bud.


Indywidualna dokumentacja techniczna

1.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
2.
Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
3.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
nazwę i adres wydającego oświadczenie;
2)
nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3)
identyfikację dokumentacji technicznej;
4)
stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
5)
adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
6)
miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Art. 10. Indywidualna dokumentacja techniczna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...