• Art. 10a. - Obowiązki pr...
  15.04.2024

Art. 10a. wyr. bud.


Obowiązki producenta w zakresie dokumentacji i oznakowania wyrobów budowlanych

1.
Producent sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną zawierającą istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
2.
Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje towarzyszące, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 oznakowaniem znakiem budowlanym, regionalny wyrób budowlany ust. 8, oraz dodatkową informację umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego.
3.
W przypadku gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają umieszczenie na nim informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te producent umieszcza na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu wyrobowi.
4.
Producent wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza lub udostępnia dokumenty określone w art. 8 oznakowaniem znakiem budowlanym, regionalny wyrób budowlany ust. 5a i 5b, a także w stosownych przypadkach dostarcza instrukcje stosowania, instrukcje obsługi lub informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania.
5.
Informacje, dokumenty i instrukcje, o których mowa w ust. 2–4, sporządza się w języku polskim.
6.
Producent w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych:
1)
prowadzi ewidencję:
a) skarg,
b) wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w niniejszej ustawie,
c) wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania;
2)
informuje sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania.
7.
Producent stosuje procedury zapewniające utrzymanie przy produkcji wyrobu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych, w tym w uzasadnionych przypadkach, prowadzi badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.
8.
Producent przechowuje krajową deklarację oraz związaną z nią dokumentację techniczną przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego.
Art. 10a. Obowiązki producenta w zakresie dokumentacji i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...