• Ustawa o wyrobach budowla...
  28.05.2024

Ustawa o wyrobach budowlanych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2021.0.1213 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozdział 6. Przepisy karne

Porównania: 1 Przypisy: 1
Kto utrudnia lub udaremnia wykonywanie czynności kontrolnych właściwego organu lub pobieranie próbek wyrobów budowlanych przez ten organ, podlega karze grzywny.
Orzekanie w sprawach określonych w art. 35 odpowiedzialność karna za utrudnianie lub udaremnianie wykonywania kontroli następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...