• Art. 78d. zakwater. Sił Z...
  26.05.2024

Art. 78d. zakwater. Sił Zbr.


Opłaty za zakwaterowanie w internacie w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

1.
W odniesieniu do internatów i kwater internatowych będących w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisy art. 51 uprawnienie do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, art. 53 zasady zakwaterowania żołnierzy ust. 2 i 4 oraz art. 53a zakwaterowanie innych osób stosuje się odpowiednio.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób ustalania opłat za zakwaterowanie w internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat;
2)
tryb wydawania skierowań do internatu oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę do zakwaterowania w internacie;
3)
standard oraz wyposażenie internatów;
4)
tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania pokoju w internacie.
3.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, należy uwzględnić, aby:
1)
ustalanie opłat za zakwaterowanie w internacie uwzględniało kalkulację kosztów utrzymania takiego internatu;
2)
kierowanie do internatu odbywało się w sposób pozwalający na bezzwłoczne realizowanie prawa do zakwaterowania, a wzory dokumentów w tych sprawach były możliwie uproszczone;
3)
standard i wyposażenie internatów zabezpieczały potrzeby mieszkaniowe osób uprawnionych na odpowiednim poziomie;
4)
przyjmowanie i zdawanie pokoju w internacie odbywało się z uwzględnieniem dokumentu obejmującego zakres wyposażenia oraz jego stan techniczny.
Art. 78d. Opłaty za zakwaterowanie w internacie w zasobie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...