• Ustawa o zakwaterowaniu S...
  22.02.2024

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2022.0.1623 t.j. - Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 8. Przepisy karne

Kto narusza zakaz wstępu na teren zajęty na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub na teren objęty strefą niebezpieczeństwa,
podlega karze grzywny.
Porównania: 1
1.
Kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo lokal będący w Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych albo oddaje je w podnajem lub użycza,
podlega karze grzywny.
2.
Osoba przebywająca w kwaterze lub lokalu mieszkalnym albo lokalu będącym w Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która w sposób złośliwy lub uporczywy zakłóca osobom zamieszkującym w danym budynku korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych do tego lokalu,
podlega karze grzywny.
3.
Kto, będąc obowiązany do zwolnienia zajmowanej kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, opróżnia je bez zawiadomienia o tym odpowiednio Agencji albo Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
podlega karze grzywny.
Porównania: 1
1.
Kto nie stosuje się do decyzji organu w sprawie oddania na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości albo w sprawie usunięcia mieszkańców z terenu objętego strefą niebezpieczeństwa,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe.
Porównania: 1
Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 79 złamanie zakazu wstępu na teren wojskowy-81 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Żołnierze odpowiadają za te czyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...