• Ustawa o zakwaterowaniu S...
  19.04.2024

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2022.0.1623 t.j. - Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 23, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. poz. 482, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. poz. 509): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Traci moc ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. poz. 19 oraz z 1994 r. poz. 36), z zastrzeżeniem art. 94 wejście ustawy w życie ust. 2.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisy rozdziałów 4-6 oraz art 86-91 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.07.1995 r. - Dz.U. z 1995 r. poz. 433]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...