• Art. 18ab. - Wydanie prz...
  28.11.2023
Obserwuj akt

Art. 18ab. ŻW


Wydanie przez policjanta wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, kontaktowania lub wstępu

1.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przybycie Żandarmerii Wojskowej na miejsce interwencji jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, a na podstawie ustalonych okoliczności policjant stwierdził, że osoba stosująca przemoc domową stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy, policjant ma prawo wydać nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową. Przepisy art. 15aa nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się ust. 1 i art. 15aaa zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania i zakaz wstępu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Policja wykonuje czynności wskazane w art. 15ab czynności Policji po powzięciu informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie ust. 4, 9 i 11, art. 15ad doręczenie odpisu nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, kontaktowania albo zakazu wstępu ust. 1 i 1a, art. 15ae opuszczenie mieszkania i jego otoczenia przez osobę stosująca przemoc w rodzinie ust. 1 i 7 oraz art. 15ag pouczenie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Art. 18ab. Wydanie przez policjanta wobec żołnierza pełni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...