• Art. 25. - Zatrzymanie ż...
  22.06.2024
Obserwuj akt

Art. 25. ŻW


Zatrzymanie żołnierza

1.
Zatrzymanie żołnierza w przypadkach, o których mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych, ust. 1 pkt 4, może nastąpić, gdy zastosowanie innych środków jest nieskuteczne.
2.
Żołnierzowi zatrzymanemu w przypadkach, o których mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych, ust. 1 pkt 4, przysługują uprawnienia przewidziane w przepisach o postępowaniu karnym dla osób zatrzymanych w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, a na Żandarmerii Wojskowej ciążą obowiązki wynikające z tych przepisów.
3.
Osoba zatrzymana w przypadkach, o których mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych, ust. 1 pkt 3 i 4, może być okazywana, fotografowana i poddawana badaniom daktyloskopijnym, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób.
4.
Żołnierza zatrzymanego w przypadkach, o których mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych, ust. 1 pkt 4, osadza się w izbie zatrzymań.
5.
Osobie zatrzymanej w przypadkach, o których mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych, ust. 1 pkt 3 i 4, albo osadzonej w przypadku, o którym mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych, ust. 1 pkt 6, w razie uzasadnionej potrzeby należy niezwłocznie udzielić niezbędnej pomocy medycznej.
6.
W wypadku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania w przypadkach, o których mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych, ust. 1 pkt 4, osobie, której ono dotyczyło, przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu karnym.
7.
Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, sposób udzielania pomocy medycznej, o której mowa w ust. 5, w szczególności szczegółowe przypadki udzielania pomocy medycznej, osoby jej udzielające, miejsce udzielania oraz sposób odpłatności za udzielenie tej pomocy.
Art. 25. Zatrzymanie żołnierza - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...