• Art. 30d. - Przetwarzani...
  28.11.2023
Obserwuj akt

Art. 30d. ŻW


Przetwarzanie przez ŻW informacji o osobach doznających przemocy domowej oraz osobach stosujących tę przemoc

1.
Żandarmeria Wojskowa, w celu realizacji zadań ustawowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, o osobach doznających przemocy domowej oraz osobach stosujących tę przemoc, wobec których:
1)
wydano nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu;
2)
orzeczono środek zapobiegawczy, o którym mowa w art. 275 dozór Policji lub przełożonego wojskowego § 1 lub art. 275a nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego § 1 Kodeksu postępowania karnego;
3)
orzeczono zakaz lub nakaz, o którym mowa w art. 181a wykonywanie orzeczonych wobec skazanego zakazów § 1 Kodeksu karnego wykonawczego;
4)
orzeczono o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub wydano zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na podstawie art. 11a zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia mieszkania ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej lub zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie, na podstawie art. 11aa wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia mieszkania i wydania zakazu zbliżania ust. 1 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym przez udzielenie zabezpieczenia w tym przedmiocie.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane również w systemach teleinformatycznych administrowanych przez Żandarmerię Wojskową.
Art. 30d. Przetwarzanie przez ŻW informacji o osobach doz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...