• Ustawa o Żandarmerii Wojs...
  13.07.2024

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2023.0.1266 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą do czasu wydania przewidzianych w niej przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące wojskowych organów porządkowych, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 25.10.2001 r. - Dz.U. z 2001 r. poz. 1353]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...