• Art. 59. - Uprawnienia i...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 59. zaop. inw.woj.


Uprawnienia innych podmiotów do rent inwalidzkich dla inwalidów wojennych

1.
Renty inwalidzkie przewidziane w ustawie dla inwalidów wojennych przysługują również osobom zaliczonym do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w okolicznościach innych niż określone w art. 6 pojęcie inwalidy wojennego, jeżeli osoby te były uznane za inwalidów wojennych w myśl przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy.
2.
Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, uprawniona jest z tytułu inwalidztwa do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, rentę przysługującą na podstawie niniejszej ustawy zmniejsza się o 25 % renty miesięcznie, niezależnie od zmniejszenia wynikającego z przepisów o zbiegu uprawnień rentowych.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do rent rodzinnych.
4.
Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują uprawnienia określone w art. 12 dodatek pielęgnacyjny do renty inwalidzkiej, art. 13 uchylony, art. 15 specjalne leczenie, przeszkolenie i usprawnienie inwalidy wojennego w ośrodkach rehabilitacji, art. 16 ulga przy przejazdach inwalidy wojennego środkami publicznego transportu zbiorowego, art. 18 skierowanie do pracy i ochrona stosunku pracy inwalidy wojennego i art 21-23c, a osobom, o których mowa w ust. 3, określone w art. 27 dodatki do rent rodzinnych po poległych żołnierzach lub zmarłych inwalidach wojennych i art. 28 bezpłatne świadczenia lecznicze, przedmioty ortopedyczne, leki, protezy, środki pomocnicze i opatrunkowe.
Art. 59. Uprawnienia innych podmiotów do rent inwalidzkic... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...