• Art. 12. - Odpowiedzialn...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 12. zapob. szkod.


Odpowiedzialność za podejmowanie działań zapobiegawczych lub naprawczych

1.
Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane przez więcej niż jeden podmiot korzystający ze środowiska, odpowiedzialność tych podmiotów za podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych jest solidarna.
2.
Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych solidarnie z podmiotem korzystającym ze środowiska, który je spowodował.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli władający powierzchnią ziemi niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku lub szkodzie w środowisku dokonał zgłoszenia na podstawie art. 24 zgłoszenie o bezpośrednim zagrożeniu lub wystąpieniu szkody w środowisku.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, decyzję, o której mowa w art. 13 uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych i art. 15 decyzja nakładająca obowiązek przeprowadzenia badań zapobiegawczych lub naprawczych, kieruje się także do władającego powierzchnią ziemi.
Art. 12. Odpowiedzialność za podejmowanie działań zapobie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...