• Art. 20a. - Odesłanie do...
  20.05.2024

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2020.0.2187 t.j. - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Obserwuj akt

Art. 20a. zapob. szkod.


Odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

W przypadku wydawania decyzji, o których mowa w art. 13 uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych ust. 3, art. 15 decyzja nakładająca obowiązek przeprowadzenia badań zapobiegawczych lub naprawczych ust. 1, art. 17 obowiązek umożliwienia prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych ust. 2, art. 17a przesłanki decyzji o zaniechaniu działań zapobiegawczych i art. 20 obowiązek badań zanieczyszczeń lub prowadzenia monitoringu przyrodniczego ust. 1 oraz postanowień, o których mowa w art. 24 zgłoszenie o bezpośrednim zagrożeniu lub wystąpieniu szkody w środowisku ust. 5 i 7, jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 20a. Odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks postępow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...