• Art. 26. - Dane w rejest...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 26. zapob. szkod.


Dane w rejestrze dotyczące zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych

1.
Po otrzymaniu od podmiotu korzystającego ze środowiska informacji o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych, o której mowa w art. 19 informacja o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych, albo po zakończeniu prowadzonych przez organ ochrony środowiska działań zapobiegawczych lub naprawczych organ ochrony środowiska wprowadza do rejestru, o którym mowa w art. 26a rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku ust. 1, następujące dane:
1)
określenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i datę wystąpienia lub wykrycia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;
2)
imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres siedziby oraz określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność była przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, jeżeli został on zidentyfikowany;
3)
datę wszczęcia postępowania w sprawie;
4)
zeskanowane decyzje wydane w sprawie;
5)
informacje o odwołaniach od decyzji, o których mowa w pkt 4, wskazanie podmiotu odwołującego się od decyzji, organu, do którego wniesiono odwołanie, przyczyn odwołania, treści i daty wydania decyzji przez organ odwoławczy;
6)
datę zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych;
7)
opis przeprowadzonych działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz osiągniętego efektu ekologicznego.
2.
Organ ochrony środowiska, wprowadza również do rejestru, o którym mowa w art. 26a rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku ust. 1, następujące dane, o ile je posiada:
1)
wskazanie źródła finansowania kosztów działań zapobiegawczych lub naprawczych;
2)
informację o bezpośrednim pokryciu kosztów przez obowiązanego do ich ponoszenia;
3)
informację o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów od obowiązanego do ich ponoszenia w wyniku postępowania egzekucyjnego;
4)
informację o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów ze środków zabezpieczenia finansowego podmiotu korzystającego ze środowiska;
5)
informację o przyczynie nieodzyskania całości albo części kosztów.
3.
W przypadku gdy w chwili zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych trwa postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania kosztów od obowiązanego do ich ponoszenia, informację o wynikach tego postępowania przekazuje się Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska po jego zakończeniu.
Art. 26. Dane w rejestrze dotyczące zakończenia działań z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...