• Ustawa o zapobieganiu szk...
  17.04.2024

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2020.0.2187 t.j. - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Obserwuj akt

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. poz. 287): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1266, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. poz. 902, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. poz. 2019, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 880, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...