• Art. 1. - Zakres regulac...
  17.07.2024
Obserwuj akt

Art. 1. polit. rozw.


Zakres regulacji ustawy

1.
Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi.
2.
Ustawy nie stosuje się do programu rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "programem rozwoju obszarów wiejskich", planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej", programów realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e umowa partnerstwa, art. 14f sprawozdanie roczne z realizacji umowy partnerstwa, art. 14g programy służące realizacji umowy partnerstwa ust. 1 i 2, art. 14h zasady opracowywania programu służącego realizacji umowy partnerstwa, art. 14j przyjmowanie projektów programów służących realizacji umowy partnerstwa i art. 14l Komitet do spraw Umowy Partnerstwa, a w przypadku:
1)
programu rozwoju obszarów wiejskich – także z wyłączeniem art. 14g programy służące realizacji umowy partnerstwa ust. 4a, art. 14kc zmiana programu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i art. 14kd obowiązki informacyjne ministra w zakresie programu realizowanego z wykorzystaniem środków z EFR;
2)
programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury – także z wyłączeniem art. 14g programy służące realizacji umowy partnerstwa ust. 4, art. 14ke zmiana programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i art. 14kf obowiązki informacyjne ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
3)
programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej – także z wyłączeniem art. 14g programy służące realizacji umowy partnerstwa ust. 4b, art. 14kh projekty zmian programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i art. 14ki informacje ministra o programach realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
4)
planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej – także z wyłączeniem art. 14g programy służące realizacji umowy partnerstwa ust. 4a, art. 14kca zmiana planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej i art. 14kd obowiązki informacyjne ministra w zakresie programu realizowanego z wykorzystaniem środków z EFR.
3.
Szczególne zasady prowadzenia polityki rozwoju wobec obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego określa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113, 1688 i 1890).
Art. 1. Zakres regulacji ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 25
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...