• Art. 14g. - Programy słu...
  14.04.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 14g. polit. rozw.


Programy służące realizacji umowy partnerstwa

1.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
1)
koordynuje przygotowanie programów służących realizacji umowy partnerstwa;
2)
może inicjować programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności i ich zmiany, opracowywane przez zarząd województwa;
3)
opracowuje programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności;
4)
opiniuje, co do zgodności z umową partnerstwa, projekty programów służących realizacji umowy partnerstwa oraz ich zmiany.
2.
Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa polega na:
1)
monitorowaniu stanu przygotowania tych programów;
2)
zapewnieniu spójnego i komplementarnego systemu informacji i promocji tych programów.
3.
Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega w szczególności na:
1)
reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską;
2)
prowadzeniu, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw, negocjacji z Komisją Europejską mających na celu uzgodnienie treści tych programów oraz ich zmian;
3)
proponowaniu podmiotów, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tych programów.
4.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych opracowują programy służące realizacji umowy partnerstwa realizowane z wykorzystaniem odpowiednio środków funduszy wspierających sektory morski lub rybacki oraz funduszy wspierających sprawy wewnętrzne, a także:
1)
reprezentują Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską;
2)
prowadzą negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tych programów;
3)
proponują podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tych programów.
4a.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje program rozwoju obszarów wiejskich oraz plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, a także:
1)
reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską;
2)
prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tego programu oraz planu;
3)
proponuje podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tego programu oraz planu.
4b.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje program służący realizacji umowy partnerstwa realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, a także:
1)
reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską;
2)
prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tego programu;
3)
proponuje podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tego programu.
5.
Zarząd województwa opracowuje dla danego województwa program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności.
Art. 14g. Programy służące realizacji umowy partnerstwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...