• Art. 14lj. - Realizacja ...
  07.12.2023

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2023.0.1259 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 14lj. polit. rozw.


Realizacja zadań związanych z realizacją inwestycji finansowanych w formie wsparcia zwrotnego

1.
W przypadku inwestycji finansowanych w formie wsparcia zwrotnego, w tym wsparcia zwrotnego w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll forma finansowania inwestycji w ramach planu rozwojowego ust. 2 pkt 1, zadania związane z realizacją inwestycji realizuje:
1)
instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji;
2)
Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie i w zakresie umowy zawartej z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji;
3)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie i w zakresie umowy zawartej z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji – w zakresie inwestycji finansowanych w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll forma finansowania inwestycji w ramach planu rozwojowego ust. 2 pkt 1.
2.
Umowa, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3, określa w szczególności:
1)
strategię inwestycyjną, w tym opis sposobu jej wdrażania;
2)
formy oraz szczegółowe warunki udzielanego wsparcia;
3)
cele i wskaźniki inwestycji;
4)
postanowienia umożliwiające monitorowanie realizacji inwestycji, w tym sprawozdanie z osiągniecia wskaźników;
5)
zobowiązanie do wytwarzania i przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i audytu;
6)
warunki zarządzania odsetkami i innymi przychodami i zyskami powstałymi na skutek obrotu środkami;
7)
wynagrodzenie za zarządzanie środkami;
8)
postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków;
9)
warunki całkowitego lub częściowego wycofania środków;
10)
warunki wyboru pośredników finansowych, z wyłączeniem inwestycji finansowanych w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll forma finansowania inwestycji w ramach planu rozwojowego ust. 2 pkt 1.
Art. 14lj. Realizacja zadań związanych z realizacją inwes... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...