• Art. 14lq. - Przekazywan...
  15.04.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 14lq. polit. rozw.


Przekazywanie środków z budżetu państwa instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji środki z budżetu państwa na realizację inwestycji w formie, o której mowa w art. 14ll forma finansowania inwestycji w ramach planu rozwojowego ust. 2 pkt 1.
2.
Podstawą dokonania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wypłaty środków, o których mowa w art. 14ll forma finansowania inwestycji w ramach planu rozwojowego ust. 2 pkt 1, instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji jest zlecenie wypłaty wystawione przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dokonanie wypłaty. Wypłata środków następuje zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 14lm gromadzenie środków pożyczki na wyodrębnionym rachunku bankowym w NBP ust. 3.
3.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielać zgody, o której mowa w ust. 2, każdorazowo lub pisemnie ustalić dla instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji limit wypłat środków, informując o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4.
Zlecenia wypłaty, o których mowa w ust. 2, dotyczą:
1)
środków na realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lzh umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego ust. 3;
2)
środków przekazanych zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj realizacja zadań związanych z realizacją inwestycji finansowanych w formie wsparcia zwrotnego ust. 1 pkt 2 i 3.
5.
Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji:
1)
gromadzą środki na wydzielonych rachunkach i przeznaczają te środki na wydatki związane z realizacją inwestycji i przedsięwzięć zgodnie z art. 14lr przekazanie środków na realizację inwestycji przez instytucję odpowiedzialną za jej realizację oraz prowadzą ewidencję księgową operacji na tym rachunku;
2)
przygotowują dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zapotrzebowania na środki oraz informacje o wykorzystaniu środków na rachunku.
Art. 14lq. Przekazywanie środków z budżetu państwa instyt... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...